Bunyawat Witthayalai School

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

📣 ข่าวประกาศ แยกตามประเภท

  • ประกาศ
  • นักเรียน
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

👮🏻‍♂️ ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

12/07/2024

🧑🏻‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ โครงการ English Program โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

12/07/2024

🧑🏻‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

08/07/2024

🧑🏻‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

05/07/2024

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

03/07/2024

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

01/07/2024