Bunyawat Witthayalai School

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

📣 ข่าวประกาศ แยกตามประเภท

  • ประกาศ
  • นักเรียน
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

🧑‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลีนิค ประจำโรงเรียน งานพยาบาลและอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

29/05/2024

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

28/05/2024

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ English Program โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

28/05/2024

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

23/05/2024

👮🏻 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

21/05/2024

🧑‍🍳 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)

20/05/2024