Bunyawat Witthayalai School

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

📣 ข่าวประกาศ แยกตามประเภท

  • ประกาศ
  • นักเรียน
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานแนะแนว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

11/04/2024

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานแนะแนว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

05/04/2024

🧑‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

04/04/2024

🧑‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลีนิค ประจำโรงเรียน งานพยาบาลและอนามัย กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

03/04/2024

📣 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

30/03/2024

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งานแนะแนว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

29/03/2024