Bunyawat Witthayalai School

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

📣 ข่าวประกาศ แยกตามประเภท

  • ประกาศ
  • นักเรียน
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

29/09/2023

💵 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566

28/09/2023

🧑🏻‍🎓 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ปิด - เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2566

08/09/2023

🧑🏻‍🎓 แนวปฏิบัติและตารางสอบปลายภาคสำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

08/09/2023

🧑🏻‍🎓 แจ้งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Demand

06/09/2023

💵 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566

29/08/2023