Bunyawat Witthayalai School

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

📣 ข่าวประกาศ แยกตามประเภท

  • ประกาศ
  • นักเรียน
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

🧑‍🎓ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม (โควตาภายใน)

04/12/2023

👩‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

22/11/2023

👩‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ฟิสิกส์)

15/11/2023

💵 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

15/11/2023

👩‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารทั่วไป

14/11/2023

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ฟิสิกส์)

09/11/2023