Bunyawat Witthayalai School

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

📣 ข่าวประกาศ แยกตามประเภท

  • ประกาศ
  • นักเรียน
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

💵 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566

23/05/2023

👨🏻‍🔧 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักปฏิบัติการ (งานอาคารสถานที่) กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

18/05/2023

👮🏻‍♂️ ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภ้ย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

15/05/2023

👩🏻‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

15/05/2023

👨🏻‍🔧 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักปฏิบัติการ (งานอาคารสถานที่) กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

15/05/2023

🧑🏻‍💼 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานอาหาร กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

15/05/2023