Bunyawat Witthayalai School

นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

📣 ข่าวประกาศ แยกตามประเภท

  • ประกาศ
  • นักเรียน
  • สมัครงาน
  • จัดซื้อจัดจ้าง

🧑‍🏫 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

01/03/2024

📣 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียงตามลำดับที่สอบได้ ประเภทห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

01/03/2024

📣 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียงตามลำดับที่สอบได้ ประเภทห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2567

01/03/2024

📣 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียงตามลำดับที่สอบได้ ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

01/03/2024

📣 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียงตามลำดับที่สอบได้ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2567

01/03/2024

📣 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามลำดับที่สอบได้ ประเภท ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ประจำปีการศึกษา 2567

23/02/2024