Bunyawat Witthayalai School

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📣 ขอให้ผู้เข้าสอบศึกษาขั้นตอนการเตรียมตัวสอบให้ละเอียด

สำหรับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบจะอยู่ด้านล่างท้ายสุดของหน้านี้