Bunyawat Witthayalai School

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

กรุณาศึกษารายละเอียดการชำระเงิน และเข้าสู่ระบบชำระเงินฯได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่งานการเงิน ดังหมายเลขปรากฏด้านท้ายเว็ปไซต์ ในวันและเวลาราชการ