Bunyawat Witthayalai School

ขั้นตอนการเปิดใช้งานอีเมลล์สถานศึกษา

หากมีปัญหาในขั้นตอนการเปิดใช้งานหรือลืมรหัสผ่าน นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ Facebook Pages: ห้องเรียนครูมติ ได้ในเวลาราชการ

** Update 16/05/24 เพิ่มข้อมูลนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับระดับชั้นอื่นให้ติดต่อครูมติโดยตรง

 1. เข้า mail.bunyawat.ac.th แล้วกดลงชื่อเข้าสู่ระบบ หากนักเรียนมีการล็อคอินด้วยอีเมลล์เดิมอยู่แล้ว ขอให้ทำการล็อคเอ้าออกก่อน
 2. กรอกอีเมลล์ โดย
  1. สำหรับนักเรียน อีเมลล์จะเป็น เลขประจำตัวนักเรียน@bunyawat.ac.th
  2. สำหรับครูที่ยังไม่มี ขอให้ติดต่อได้ที่ครูมติ  วงศ์ทิพจักร ศิริพันธุ์ (ห้องสมุด) ได้โดยตรง

 3. กรอกรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับนักเรียนม.1 ปีการศึกษา 2567 คือเลขประจำตัวนักเรียน เลขห้องเรียนประจำ และเลขที่ในห้องเรียน เช่น เลขประจำตัว 99999 เลขห้องเรียนประจำ 123 เลขที่ 04 จะได้รหัส 9999912304 เป็นต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นอื่นสามารถขอได้ที่ครูมติ  วงศ์ทิพจักร ศิริพันธุ์ (ห้องสมุด) หรือติดต่อที่  Facebook Pages: ห้องเรียนครูมติ
 4. ถ้าหากรหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความต้อนรับดังรูป นักเรียนสามารถกดยอมรับ แล้วไปขั้นตอนต่อไป
 5. ระบบจะขอให้นักเรียนสร้างรหัสใหม่ ซึ่งควรเป็นรหัสที่นักเรียนจำได้
 6. หลังจากนั้น ระบบจะขอให้ทำการยืนยันตัวอีกครั้งด้วยรหัสใหม่ที่นักเรียนได้ตั้งไว้
 7. ให้นักเรียนกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ตั้งไว้ลงไป
 8. เมื่อรหัสถูกต้อง ระบบจะข้อให้นักเรียนตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-factor authentication) ซึ่งจะช่วยให้ง่ายในกรณีที่นักเรียนต้องการกู้รหัสผ่านในกรณีที่นักเรียนลืมรหัส หากนักเรียนไม่ต้องการก็สามารถกด ยืนยัน เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ได้
 9. ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอ Google อีกครั้ง ขอให้สังเกตมุมบนขวา หากระบบทำงานถูกต้อง จะแสดงชื่อนักเรียนพร้อมชื่ออีเมลล์ที่ทางโรงเรียนจัดให้

หากมีปัญหาในขั้นตอนการเปิดใช้งานหรือลืมรหัสผ่าน นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ Facebook Pages: ห้องเรียนครูมติ ได้ในเวลาราชการ