Bunyawat Witthayalai School

ขั้นตอนการเปิดใช้งานอีเมลล์องค์กรโรงเรียน

หากมีปัญหาในขั้นตอนการเปิดใช้งานหรือลืมรหัสผ่าน นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ Facebook Pages: ห้องเรียนครูมติ ได้ในเวลาราชการ

 1. เข้า google.com แล้วกดลงชื่อเข้าสู่ระบบ หากนักเรียนมีการล็อคอินด้วยอีเมลล์เดิมอยู่แล้ว ขอให้ทำการล็อคเอ้าออกก่อน
 2. กรอกอีเมลล์ โดย
  1. สำหรับนักเรียน อีเมลล์จะเป็น เลขประจำตัวนักเรียน@bunyawat.ac.th
  2. สำหรับครูที่ยังไม่มี ขอให้ติดต่อได้ที่ครูมติ  ศิริพันธุ์ ทิพย์จักราธิวงศ์ (ห้องสมุด) ได้โดยตรง

 3. กรอกรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านเริ่มต้นนักเรียนสามารถขอได้ที่ครูมติ  ศิริพันธุ์ ทิพย์จักราธิวงศ์ (ห้องสมุด) หรือติดต่อที่  Facebook Pages: ห้องเรียนครูมติ
 4. ถ้าหากรหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความต้อนรับดังรูป นักเรียนสามารถกดยอมรับ แล้วไปขั้นตอนต่อไป
 5. ระบบจะขอให้นักเรียนสร้างรหัสใหม่ ซึ่งควรเป็นรหัสที่นักเรียนจำได้
 6. หลังจากนั้น ระบบจะขอให้ทำการยืนยันตัวอีกครั้งด้วยรหัสใหม่ที่นักเรียนได้ตั้งไว้
 7. ให้นักเรียนกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ตั้งไว้ลงไป
 8. เมื่อรหัสถูกต้อง ระบบจะข้อให้นักเรียนตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-factor authentication) ซึ่งจะช่วยให้ง่ายในกรณีที่นักเรียนต้องการกู้รหัสผ่านในกรณีที่นักเรียนลืมรหัส หากนักเรียนไม่ต้องการก็สามารถกด ยืนยัน เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ได้
 9. ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอ Google อีกครั้ง ขอให้สังเกตมุมบนขวา หากระบบทำงานถูกต้อง จะแสดงชื่อนักเรียนพร้อมชื่ออีเมลล์ที่ทางโรงเรียนจัดให้

หากมีปัญหาในขั้นตอนการเปิดใช้งานหรือลืมรหัสผ่าน นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ Facebook Pages: ห้องเรียนครูมติ ได้ในเวลาราชการ