Bunyawat Witthayalai School

ขั้นตอนการเปิดใช้งานอีเมลล์องค์กรโรงเรียน

หากมีปัญหาในขั้นตอนการเปิดใช้งานหรือลืมรหัสผ่าน นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ Facebook Pages: ห้องเรียนครูมติ ได้ในเวลาราชการ

 1. เข้า google.com แล้วกดลงชื่อเข้าสู่ระบบ หากนักเรียนมีการล็อคอินด้วยอีเมลล์เดิมอยู่แล้ว ขอให้ทำการล็อคเอ้าออกก่อน
 2. กรอกอีเมลล์ โดยอีเมลล์จะเป็น เลขประจำตัวนักเรียน@bunyawat.ac.th

 3. กรอกรหัสผ่าน โดยรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับนักเรียนมีสองประเภท
  3.1 นักเรียนเดิมให้ใช้รหัส BWS และเลข 5 ตัวสุดท้ายของบัตรประชาชน (ทั้งหมดเขียนติดกัน)
  3.2 นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ให้ใช้รหัส XXX00000 โดยที่ XXX คือเลขห้องเรียนประจำของตนเอง
 4. ถ้าหากรหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความต้อนรับดังรูป นักเรียนสามารถกดยอมรับ แล้วไปขั้นตอนต่อไป
 5. ระบบจะขอให้นักเรียนสร้างรหัสใหม่ ซึ่งควรเป็นรหัสที่นักเรียนจำได้
 6. หลังจากนั้น ระบบจะขอให้ทำการยืนยันตัวอีกครั้งด้วยรหัสใหม่ที่นักเรียนได้ตั้งไว้
 7. ให้นักเรียนกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ตั้งไว้ลงไป
 8. เมื่อรหัสถูกต้อง ระบบจะข้อให้นักเรียนตั้งค่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้น (Two-factor authentication) ซึ่งจะช่วยให้ง่ายในกรณีที่นักเรียนต้องการกู้รหัสผ่านในกรณีที่นักเรียนลืมรหัส หากนักเรียนไม่ต้องการก็สามารถกด ยืนยัน เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ได้
 9. ระบบจะกลับเข้าสู่หน้าจอ Google อีกครั้ง ขอให้สังเกตมุมบนขวา หากระบบทำงานถูกต้อง จะแสดงชื่อนักเรียนพร้อมชื่ออีเมลล์ที่ทางโรงเรียนจัดให้

หากมีปัญหาในขั้นตอนการเปิดใช้งานหรือลืมรหัสผ่าน นักเรียนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ Facebook Pages: ห้องเรียนครูมติ ได้ในเวลาราชการ