Bunyawat Witthayalai School

ระบบรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2567

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รับสมัคร 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

ระบบ 🧑🏻‍💻

ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ และเงื่อนไขพิเศษ

มีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อสำนักงานวิชาการ (งานรับนักเรียน) โทร 092-255-4514 ในวันและเวลาราชการ