Bunyawat Witthayalai School

📣 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามลำดับที่สอบได้ ประเภท ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ประจำปีการศึกษา 2567

Download

🧑‍🎓 ประกาศโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

Download